Polityka Prywatności

Stomatologia, Ortodoncja oraz Medycyna estetyczna

Szanowny Pacjencie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w mojej Praktyce Lekarskiej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).

Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem  prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Praktykę Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie.  

 

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego. 

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu :

  • dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,
  • przypomnienia o wizycie,
  • odwołania wizyty,
  • przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)

i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sam upoważnisz.

Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych w Praktyce: Administrator – NZOZ BEAUTY AND DENTAL TRAVEL BY BLUE KLINIK JOANNA MICHALIK-PODWORSKA ul. Dworcowa 11/2, 41-902 Bytom.

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY i SKLEPU BLUEKLINIK

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności„) określa sposób, w jaki „Blue Klinik 2 JOANNA MICHALIK-PODWORSKA, ŁUCJA MICHALIK” („Usługodawca„) z siedzibą przy ul. Dworcowa 11, 41-902 Bytom, Polska, NIP: 626-303-12-19, gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat Klientów.

Wszystkie terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną (zwane dalej „Regulaminem„), chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

1. Usługodawca przetwarza następujące dane Klienta: adres IP urządzenia, z którego korzysta wchodząc na Stronę; typ przeglądarki internetowej, typ oprogramowania systemowego urządzenia Klienta. Informacje te są wykorzystywane w celu ustalenia liczby odwiedzin Strony, średniego czasu, przez jaki Klient korzysta ze Strony albo podobnych informacji. Usługodawca wykorzystuje te informacje w celu poprawy zawartości Strony.
2. Klient, który ma zamiar wysłać zapytania ofertowe dotyczące produktów Usługodawcy bądź skontaktować się z Usługodawcą w innej sprawie, może wysłać wiadomość na adres [email protected], podając następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz zapytanie.
3. Dane wskazane w ust. 2 a także adres e-mail Klienta będą dalej określane łącznie jako „Dane Osobowe„.
4. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca (tj. „Blue Klinik 2 JOANNA MICHALIK-PODWORSKA, ŁUCJA MICHALIK” ul. Dworcowa 11, 41-902 Bytom, Polska).
5. Dane Osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w celu kontaktu z Klientem, w tym także w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zawierania i realizacji umów handlowych, archiwizacji, a także w celach marketingowych.
6. Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie wysyłanego przez Klienta formularza kontaktowego, zapytania ofertowego, na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach otrzymywania oferty handlowej lub na podstawie uzasadnionego interesu administratora (np. obrona przed roszczeniami czy zapewnienie funkcjonowania strony).
7. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla korzystania z usług lub realizacji umowy.
8. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za obsługę Klientów oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Usługodawcy (np. firmy prowadzące księgowość, usługi IT).
9. Dane przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji umów. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne Usługodawcy (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Usługodawcy).
10. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych jego dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ponadto, w zakresie Danych przetwarzanych na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Każdej osobie, której Dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
11. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Usługodawca korzysta z oprogramowania, które zabezpiecza je przez dostępem przez podmioty nieupoważnione, a także przed ich utratą i działaniem złośliwego oprogramowania, którego celem jest uzyskanie do nich dostępu.
12. Strona wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane do komputera Klienta podczas korzystania z Strony. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klienta ze Strony. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Klient. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
13. Dzięki plikom „cookies”, przeglądarka internetowa Klienta może zostać rozpoznana przez Stronę. Większość używanych na Stronie „cookies” jest usuwana z dysku twardego komputera Klienta („session cookies”) po zakończeniu przez niego sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Pozostałe pliki „cookies” pozostają na komputerze Klienta w celu umożliwienia rozpoznania komputera Klienta podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies”).
14. Cookies identyfikuje Klienta, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej Strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Sprzedawcę w celu optymalizacji działań.
15. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Opinie o Nas

Tak oceniają Nas pacjenci

Współpracujemy z wiodącymi firmami w branży:

Croma Logo

Zarejestruj wizytę

Zadzwoń: +48 792 079 900

ul. Dworcowa 11/2, 41-902 Bytom

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 8:00-20:00

Rejestracja online

Całą dobę 7 dni w tygodniu

Pin It on Pinterest

Share This